Зареждане на...
Kuwait

Intl. Airports

4.85 STARS

62.8K+ Downloads

OKBK KUWAIT INTL AIRPORT AND CITY مطار و مدينة الكويت

installation : MAKE SURE TO DISABLE GSX JETWAYS FROM OKBK BEACUSE IT HAS A CUSTOM JETWAY !! OPTION : IF YOU WANT FLASHING STROBE LIGHT ABOVE THE CITY BUILDINGS MAKE SURE TO DWONLOAD THIS ADDON https://flightsim.to/file/16007/msfs-object-library-with-150-models-ranging-from-towers-hangers-terminals-to-cones ( DELETE OLD FILES ) 1-DELETE [ kado_jt ] if you have...

За

installation :

MAKE SURE TO DISABLE GSX JETWAYS FROM OKBK BEACUSE IT HAS A CUSTOM JETWAY !!

OPTION : IF YOU WANT FLASHING STROBE LIGHT ABOVE THE CITY BUILDINGS MAKE SURE TO DWONLOAD THIS ADDON

https://flightsim.to/file/16007/msfs-object-library-with-150-models-ranging-from-towers-hangers-terminals-to-cones

( DELETE OLD FILES )

1-DELETE [ kado_jt ] if you have it

2-unzip KUWAIT7 open it copy { 1-kuwait \ kw_jt_3 } into commmunity folder

{ [1-kuwait]  size: 1.76 gb} includes kuwait airport / kuwait city / all other landmarks and custom areas

{ [kw_jt_3]  size: 117 mb} includes jetways

 

info

=======================
The airport and the city are fully custom built with correct height and shape no default building. I've also fully modeled these areas ( farwaniyah / jeleb Al shuyoukh / khaitan )

========================
Other landmarks outside the city :

1-masjid Fatima 

2-360 mall

3-souq Al jumma 

4-ministry of education 

5-sheikh Jaber hospital 

6-water towers

7-stad jaber

8-Civil Service Commission

9-Kuwait Petroleum Corporation

10-PAAET New HQ Building

11-Ahmadi port

============================

thanks to KADO_t

Details
Съвместимост
Sim Update 11
Категория
Intl. Airports
Първоначална версия
November 12, 2020
Последна актуализация
20 day(s) ago — 7.8

Version

7.8

Размер на файла

215.44 MB

Downloads

62,821

Този файл е проверен за вируси и е безопасен за изтегляне.

Информация за файла

Абонати
496
Рейтинг
4.85/5.0 — Превъзходно!
Status
Все още не е изтеглено
Днешни изтегляния
3

Timeline

 • Актуализиран до версия 7.8

 • Актуализиран до версия 7.7

 • Актуализиран до версия 7.6

 • Актуализиран до версия 7.5

 • Актуализиран до версия 7.4

 • Актуализиран до версия 7.3

 • Initial File Release

Превъзходно!
Въз основа на 101 оценки
😢
0
тъжен
😠
2
ядосан
😮
4
шокиран
🙏
73
благодарност
😂
5
развеселен
😍
77
влюбени

Разрешения

Разрешение за качване
Не е разрешено да качвате този файл на други сайтове при никакви обстоятелства.

Разрешение за промяна
Преди да ви бъде позволено да променяте или подобрявате моя файл, трябва първо да получите разрешение от мен.

Разрешение за преобразуване
Не е разрешено да конвертирате този файл при никакви обстоятелства.

Разрешение за използване на активи
Трябва първо да получите разрешение от мен, преди да ви бъде позволено да използвате активи от моя файл.

© CPTQ8GK - All rights reserved. Всяко повторно качване или разпространение на този файл без предварителното писмено съгласие на автора е забранено. Този Flight Simulator 2020 Mod е създаден от CPTQ8GK and shared in Scenery Enhancements » Intl. Airports за Microsoft Flight Simulator.454 Коментари

Excellent job, this looks better than a lot of paid add-ons. Great work!

Is it possible to add terminal 4? I was in Kuwait last week and Kuwait Airways only uses terminal 4 at OBKI. I never knew that terminal was there until last week haha

Hello. Any plans to include a GSX profile soon?

A very great job

wish to see T4 for kuwait airways and T5 for jazeera

After Version 7.5 it seems the ILS became broken again if you search for example IKIC in Radio NAV it says not in database. Previously 7.4 and lower it used to work. I have the 7.4 version downloaded now and it works.

This is the best scenery ever released as a freeware! Thanks alot and keep up the good work!

Clearly an extensive amount of work has gone into this addon. Better than some payware👍

Nice that issues are quickly addressed and updates released asap.

The airport is nice, i was wondering if you could remove the static aircrafts, or add an optional version without them.

not using GSX. still jetways not moving. any idea why? thnks

good but the addon for the flashing beacons causes a crash on dx12, can you integrate the two?

so for some reason mine doesn't show the roads but it shows the line at the airport, I really like the people looking from the glass and overall nice work

I have a question, how come GSX vehicles are not showing and all the other airport is showing, I just can see no people in GSX, I would like to see it and it would be nice.

when u will make the T4 ?

Fantastic scenery for freeware product! Really love the attention to detail and the modeling of the KAC aircraft near the maintenance hangar!

Can you confirm for GSX users should we exclude the airport in order to get the jetways activated or are they static jetways? (not moving ones)

Thanks again !

you should make terminal 4

Thanks again for your appreciated updates to your wonderful scenery. Regarding GSX now, is it possible to not install the "kado" folder so that GSX will replace the jetways?

Never thought I'd say this, but there are too many updates lol XD.

Unless they are critical, maybe save the smaller updates for bi-weekly or even monthly releases?

Its just frustrating sometimes to download 200MB+ just to add strobe lights in the city.

Otherwise great work and I'm really happy to see your dedication to it!

Hi Yag, I can't seem to download this mod of yours. My PC doesn't recognize it as a folder. It wants to download your mod as an Internet explorer file.

i can't download this mod. can you share another download link?

A file size of 176 GB, how it could be?
Roadmap
Тези елементи в момента са в списъка и ще бъдат обработени скоро!
Backlog
Предложения, грешки и идеи за бъдещето.

 • Version 7.8 November 11, 2022

  1- Sim update 11
  2- some fixes

 • Version 7.7 October 16, 2022

  1- some fixes

  make sure to look for okbk in the gsx exclude menu and add it manually to exclude jetways from 3rd party airport

 • Version 7.6 September 27, 2022

  1- small ground improvements

  2- updated strobe lights

  3- removed some inaccurate buildings

 • Version 7.5 September 25, 2022

  1- Simupdate 10
  2- Alot of bug fixes
  3- Restored reflections
  4- you have the option of adding flashing strobe light by downloading the addon linked in the description

 • Version 7.4 August 22, 2022

  1-removed all inaccurate placed high buildings all over Al Asmah

  2-updated NAS building textures

  3- small details

 • Version 7.3 August 19, 2022

  renamed parking spots and ramps based on what I found in the airport charts

Често задавани въпроси

Въпроси? Намерете своето решение тук.


Доста празно тук.

Дарения

Тези потребители са направили дарения за YAG за да продължи да прави страхотни добавки, на които всички могат да се наслаждават.

Зависимости

These add-ons may be required or recommended to use.


Доста празно тук.