Изисквания към продукта

  • Microsoft Flight Simulator for Windows.
  • Изисквания към продуктите на отделните пакети
  • Моля, проверете дали вече притежавате някой от тези продукти, за да предотвратите двойни покупки.